رسول خدا (ص) فرمود:

باصحاب خود آیا بشما خبر ندهم از چیزى که اگر عمل کنید شیطان باندازه مشرق تا مغرب از شما دور شود؟ عرض کردند چرا یا رسول اللّه ، فرمود روزه رویش را سیاه کند و صدقه پشتش را میشکند و دوستى براى خدا و همدستى در کار خیر دنباله اش را میبرند و آمرزش جوئى و تینش را میبرد و هر چه زکاتى دارد و زکاة تن ها روزه است

.

امیر مؤمنان (ع) فرمود:
بر شما باد در ماه رمضان بکثرت استغفار و دعاء اما دعاء وسیله دفع بلا است و اما استغفار وسیله محو گناهان شماست .

 رسول خدا (ص) فرمود:
براستى خداى تبارک و تعالى شش خصلت را برایم بد داشت و من هم براى اوصیاء از فرزندانم و پیروانم بد دارم پس از خودم بازى در نماز، جماع در روزه ، منت پس از صدقه ، جنب رفتن در مساجد، سرکشى در خانه ها، خنده میان گورها.

 جعفر بن محمد (ع) فرمود:
براستى شماره ماههاى سال نزد خداى عز و جل دوازده ماهست در دفتر خدا از روزى که آسمان و زمین را آفریده جبهه درخشان ماهها ماه خداى عز و جل است و آن ماه رمضانست و دل ماه رمضان شب قدر است و قرآن در اول شب ماه رمضان نازل شده و ماه رمضان را با قرآن استقبال کن
.

امالی شیخ صدوق مجلس پانزدهم

................................................................................................................................

با ما همراه باشید در کانال پرواز بسوی سعادت

telegram.me/parvazbsaadat