نفس زکیه یعنی فردی بی گناه و پاک،کسی که قتلی انجام نداده و جرمی ندارد.

قتل نفس زکیه یکی از نشانه های حتمی ظهور است.هرچند در منابع عامه،نامی از آن برده نشده،ولی در منابع شیعه روایات آن فراوان و بلکه متواتر است...

در آستانه ظهور حضرت مهدی (عج)،درگیر و دار مبارزات زمینه ساز انقلاب حضرت،فردی مخلصانه می کوشد و مظلومانه به قتل می رسد.این فرد از اولاد امام حسن مجتبی است که در روایات،گاهی از او به عنوان نفس زکیه و سید حسنی یاد شده است.

.

امام باقر (ع)می فرماید:"میان ظهور مهدی (عج)و کشته شدن نفس زکیه،بیش از پانزده شبانه روز فاصله نیست"


ابو بصیر از امام صادق (ع)روایت می کند که فرمود:حضرت قائم هنگامی که آماده قیام باشد به یارانش می گوید:مردم مکه مرا نمی خواهند ولی من با فرستادن نماینده خویش،حجت را بر آنان تمام می کنم.

آن گاه به یکی از یارانش می فرماید:به مکه برو و به مردم آن بگو:ما خاندان رحمت و معدن رسالت و صاحب مقام خلافتیم و ما ذریه محمد (ص)و سلاله پیامبرانیم،به ما ظلم و ستم فراوان شده از روز درگذشت پیامبر تا کنون حق مارا غصب کرده اند.اکنون از شما یاری می خواهیم،پس ما را یاری کنید.

وی حسب دستور به مکه می رود و پیام را ابلاغ می کند.مردم مکه اورا دستگیر می کنند و مابین رکن و مقام سرش را می برند و او نفس زکیه است.

چون این خبر به حضرت می رسد،با یارانش وارد قیام می شود.

منبع:*فرهنگ الفبایی مهدویت