نگرانم که پس از مُردَنِ من برگردی...

پای تابوت، سَرِ بُردَنِ من، برگردی...

نکند منتظر مُردَنِ مایی، آقا...!!!

منتظرهات بمیرند، می آیی آقا؟؟؟؟؟


من شبِ جمعه ،« قرارِ تو» دلم میخواهد...!!

صبح فرداش

«کنار تو »، دلم میخواهد...!!

عرض کردیم

نبودی...

سحر طول کشید....

رفته بودی که بیایی!!

چقدر طول کشید....!!!!!


تـــولـــــدت مبـــــارڪ اقـــــا

اللهم عجل لولیڪ الفرج...