پرسش :آیه ای از قرآن که دلالت بر چادر به عنوان حجاب برتر دارد را بیان کنید؟


پاسخ :در آیه ۳۱ از سوره نور، خداوند به زنان مسلمان دستور می دهد که پوشش های خود را بر روی گریبان هایشان بیاندازند. (۱)خُمُر که در این آیه آمده است به معنای لباسی است که زن با آن، سر و سینه خودش را بپوشاند(۲)که ظاهرا چیزی شبیه مقنعه یا بزرگتر از آن است.

در آیه ۳۳ سوره احزاب خداوند می فرماید:اى پیامبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که چادر خود را بر خود فرو پوشند. این مناسب ‏تر است، تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند. و خدا آمرزنده و مهربان است(۳)

براى جلباب که در این آیه آمده است، دو معنا ذکر شده است:

پوششى که سر و گردن و بالاتنه را مى ‏پوشاند (مقنعه). ۲- چیزى که تمام بدن را بپوشاند (چادر).(۴)

اگر کسى بتواند به شکل صحیح از چادر استفاده کند، مسلماً چادر حجاب برتر است زیرا حکمت‏هاى حجاب در چادر بیشتر یافت مى‏ شود، گرچه پوشیدن چادر واجب نیست. حجاب منحصر در چادر و حتى مانتو نیست، بلکه هر لباسى که غیر از وجه و کفین (دست‏ها تا مچ) را بپوشاند و موجب تحریک و جلب توجه نامحرم نگردد کافى است ولى باید توجه داشت که همان طور که بقیه واجبات داراى مراتب مختلفى مى‏ باشند حجاب نیز داراى مراتب خوب، متوسط و خوب‏تر است و چادر حجاب برتر بانوان محسوب مى‏ گردد. براى روشن شدن این مطلب باید دید اساساً فلسفه حجاب چیست؟ 

حجاب دو فلسفه اساسى دارد که با یکدیگر ارتباط تام دارند:


۱. مصونیت زن در برابر طمع ‏ورزى‏ هاى هوس‏بازان. 

۲. پیشگیرى از تحریکات شهوانى خارج از ضوابط و هنجارهاى الهى و تأمین سلامت و بهداشت معنوى جامعه. 

حجاب با چنین نقش و کارکرد مهم و اساسى پیامى قاطع و کوبنده با خود دارد، و آن این است که در برابر همه مردان اجنبى نوعى هشدار و اعلام «دور باش» مى‏ دهد، اکنون باید دید چه عواملى در رساندن این پیام و اثرگذارى آن مؤثر است:

۱) 

حدود و میزان پوشش: بدون شک هر اندازه بدن زن پوشیده ‏تر باشد نقش نیرومندترى در دورسازى دیدگان نظاره‏ گر ایفا مى‏ کند. اگر نگاه‏ هاى آلوده را همچنان که در روایات آمده است تیرهاى زهرآلود شیطان(۵)بدانیم، پوشش زن همانند سپرى است که تیر از آن کمانه مى‏ کند و منحرف مى‏ شود و از اصابت و نفوذ در هدف باز مى‏ ماند. بر عکس هر اندازه بدن زن برهنه ‏تر باشد تیرهاى شیطانى را بیشتر متوجه خود ساخته و از آن آسیب خواهد دید. از همین روست که چادر را حجاب برتر شناخته ‏اند، زیرا با وجود شرایط دیگر، بیشترین پوشش و مطمئن ‏ترین مصونیت را فرا چنگ مى‏ آورد.

۲) کیفیت پوشش:

میزان ضخامت و حتى کیفیت دوخت لباس خود بخش مهمى از حجاب را تشکیل مى‏ دهد بدون شک لباس‏هاى نازک و تنگ و بدن‏ نما فرودگاه پیکان مسموم شیطان و موجب خیره شدن چشم ‏هاى هرزه و آلوده و به فساد کشاننده جامعه است. در مقابل لباس‏هاى غیر بدن‏ نما، دیده‏ ها را از خود دور مى‏ سازد، و سلامت معنوى نفوس را تأمین مى‏ کند.(۶)

پس با توجه به فلسفه حجاب، (غیر از آن چه در تفسیر جلباب آمده و برخی آن را به معنای چادر گرفته اند)، می توان نتیجه گرفت که چادر می تواند حجاب برتر باشد.